0

نمایش یک نتیجه


در این کتاب می‌خوانید: پذيرش مادر در زايشگاه

مرحله اول زايمان : نمايش هاي جنين، زايمان بي درد / : اداره مشكلات طبي مادر در هنگام زايمان / خونريزي هاي اواخر حاملگي ،حاملگي زودرس و پس از ترم / عوارض طي حاملگي و زايمان / ديستوشي ها، چندقلويي، اختلالات رشد جنين

مرحله دوم زايمان: آماده شدن براي زايمان / وضع حمل خود بخود در نمايش سفاليك / زايمان با اسباب و جراحي / اپي زيوتومي و پارگي ها

مرحله سوم زايمان: كنترل مرحله سوم زايمان / مشكلات مرحله سوم زايمان

دوران نفاس/ زايمان در منزل