مرکز فروش اصلی انتشارات پرستاران جوان

مشهد الرضا – میدان سعدی ، خیابان سناباد ، بین سناباد ۶ و ۸ پلاک ۱۰۴ – طبقه منهای یک

تلفکس: ۰۵۱۳۸۴۲۱۷۴۴ و ۰۵۱۳۸۴۴۴۵۴۴

 

   انتشارات جامعه نگر

تهران- خ انقلاب- مقابل دانشگاه تهران- خ فخررازی- خ وحید نظری غربی پلاک ۸۴ 

        تلفن:۰۲۱۶۶۴۹۳۷۱۶ و ۰۲۱۶۶۴۹۴۱۷۸