پرستاران چه رشته‌هایی

در آزمون وزارت بهداشت می توانند شرکت کنند؟

بر طبق آخرین اطلاعات صادره در دفترچه راهنمایی کارشناسی ارشد و اطلاع از سیاستهای وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در آینده، این وزارت خانه در حال تخصصی کردن رشته پرستاری برای رفع نیازهای مراقبتی آینده کشور می باشد.

این سیاست ها به همراه قوانین بگونه ای طراحی شده اند که موجبات افزایش رضایت مندی و ارتقاء بهره وری در رشته پرستاری بوجود آید. چرا که مراقبت های پرستاری بدلیل جامع بودن در زمینه های بیمارستانی جامعه، خانواده، مدرسه، محیط کار و… می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را مرتفع نماید. لذا توجه مدیران بخش سلامت را به سوی خود کشانده است.

برنامه های آینده نیز بگونه ای طرح ریزی خواهد شد که در هر بخش و زمینه خاصی مراقبتی پس از تحصیلات دوره کارشناسی ما یک تخصص خاص مراقبتی در رشته پرستاری برای تامیین نیاز کشور داشته باشیم.

لذا در چند سال گذشته شاهد افزایش گرایش های کارشناسی ارشد در پرستاری بوده ایم و امیدواریم این رویه در آینده نیز ادامه داشته باشد.

رشته‌های تخصصی

این رشته‌ها مخصوص داوطلبین کارشناسی پرستاری که دارای تحصیلات لیسانس پرستاری از دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور یا دانشگاه های آزاد اسلامی می باشند. البته در گرایش ویژه داوطلبین بایستی حتماً ۲ سال خدمت به وزارت بهداشت و درمان را بعنوان سابقه داشته باشند یا حداقل طرح را گذرانده یا در حال اتمام آن باشند.

قابل ذکر است در سالهای گذشته این رشته‌های فقط در قالب یک رشته بنام آموزش پرستاری کد و سرفصل داشت و داوطلب پس از قبولی در شهر مقصد پس از گذراندن یک ترم تحصیلی گرایش خود را از بین گرایش های داخلی جراحی، کودکان، بهداشت جامعه، روان پرستاری و مدیریت انتخاب می‌کردند.