0

مبانی اساسی مامایی

مبانی اساسی مامایی

ترجمه:

جعفری، پور شیرازی، کریمی، سودمند

ناشر:

پرستاران جوان

حروفچینی و صفحه آرایی:

یارآشنا

چاپ:

1395

شمارگان:

500

طراح جلد:

کاظمی / لیتوگرافی پارسا

شابک:

978-600-6417-75-2

قیمت:
۱۱,۵۰۰ تومان

نکات مهم کتاب
نقش ماما/ ارتباط/ کنترل عفونت و بهداشت
اندازه گیری فشار خون/ اندازه گیری درجه حرارت
مدیریت دارویی/ مدیریت تزریقات/ مراقبت جراحی

مقایسه

توضیحات

نکات مهم کتاب
نقش ماما/ ارتباط/ کنترل عفونت و بهداشت
اندازه گیری فشار خون/ اندازه گیری درجه حرارت
مدیریت دارویی/ مدیریت تزریقات/ مراقبت جراحی

توضیحات تکمیلی

ترجمه:

جعفری، پور شیرازی، کریمی، سودمند

ناشر:

پرستاران جوان

حروفچینی و صفحه آرایی:

یارآشنا

چاپ:

1395

شمارگان:

500

طراح جلد:

کاظمی / لیتوگرافی پارسا

شابک:

978-600-6417-75-2

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

تنها خریدارن این محصول امکان ارسال نقد و بررسی دارند.